Πράσινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00 Ποσοστό ενίσχυσης:…

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα…

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4877/2022 – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ» ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στην προκήρυξη του 1ου Κύκλου του Καθεστώτος  Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΦΕΚ 3890Β/22-07-2022). Οι προτάσεις κατατίθενται μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων από την 27η Ιουλίου ως και την  31η Οκτωβρίου. Ανά περίπτωση μπορεί να…

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4877/2022 – ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στην προκήρυξη του 1ου Κύκλου του Καθεστώτος  «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 4210Β/09-08-2022). Οι προτάσεις κατατίθενται μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων από την 5η Σεπτεμβρίου ως και την  5η Δεκεμβρίου 2022. Ανά περίπτωση μπορεί…

Διοίκηση Ποιότητας

Διοίκηση Ποιότητας Οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν έναν συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό αλλά και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη οικονομία σε τοπικό, εθνικό αλλά ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Η εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης ISO (www.iso.org), διευκολύνει τις επιχειρήσεις ακριβώς σε αυτήν…

Επιχειρηματικές Μελέτες

Επιχειρηματικές Μελέτες Μέσα στο πεδίο των ευρύτερων αναγκών και των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης των αγορών, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών για νέες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελιχθούν ή να επεκταθούν στον τομέα τους. Κύριο μέλημα των μελετών αυτών είναι να…

Τεχνικές Μελέτες – Αδειοδοτήσεις

Τεχνικές Μελέτες – Αδειοδοτήσεις Σχεδιασμός – Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Σχεδιασμός νέων μεταποιητικών μονάδων ή ανασχεδιασμός υφισταμένων – επίβλεψη υλοποίησης (Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών – Επαγγελματικών Εργαστηρίων): διαστάσεις & διάταξη χώρων, επιλογή υλικών κατασκευής & εξοπλισμού, ροή α’ υλών & προϊόντων, ροή εργαζομένων, απαιτήσεις εργονομίας & υγιεινής χώρων κ.λπ. Επιλογή εξοπλισμού – Σχεδιασμός & επίβλεψη εγκαταστάσεων νέων ή…