Επιχειρηματικές Μελέτες


Μέσα στο πεδίο των ευρύτερων αναγκών και των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενοποίησης των αγορών, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών για νέες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελιχθούν ή να επεκταθούν στον τομέα τους. Κύριο μέλημα των μελετών αυτών είναι να εισάγουν τις επιχειρήσεις που το επιθυμούν στις νέου τύπου αγορές που διαμορφώνονται σήμερα, να τις κατευθύνουν σωστά και σίγουρα και να τους δώσουν τα εφόδια που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στο όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται μετά την εύκολη είσοδο ισχυρών επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την εισαγωγή των εταιριών στους αναπτυξιακούς νόμους και στα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την επιδότηση των επενδύσεών τους, καθώς και την εκπόνηση έρευνας αγοράς για οποιοδήποτε προϊόν ή κλάδο της ζητηθεί.

Χρηματοδοτήσεις Έργων

Ως εξειδικευμένο γραφείο οικονομοτεχνικών και αναπτυξιακών μελετών, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης της επένδυσης και την παρακολούθηση υλοποίησης της επένδυσης έως την αποπληρωμή της. Η όλη συνάρθρωση των τμημάτων του φακέλου της πρότασης καταδεικνύει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της επένδυσης. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχουν γίνει για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (μελέτες βιωσιμότητας, αναπτυξιακές μελέτες για την επέκταση ξενοδοχειακών, και τουριστικών προϊόντων και εστιατορίων, σχεδιασμό βιοτεχνικών- βιομηχανικών μονάδων, σχεδιασμό ξενοδοχείων, επιχειρησιακά σχέδια, ανάλυση αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κτλ). Στον τομέα αυτό το γραφείο μας έχει να καταδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα έχοντας ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του μέσου όρου της περιοχής του νομού Λασιθίου, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πελατολογίου μας να αποτελείται από σταθερούς πελάτες και παράλληλα αρκετοί νέοι πελάτες μας να προέρχονται από σύσταση παλαιοτέρων πελατών που ευτύχησαν να δουν τις επενδύσεις τους να έχουν επιδοτηθεί από ένα (ή και περισσότερα) από τα κατά καιρούς ισχύοντα αναπτυξιακά προγράμματα.

Οργάνωση Επιχειρήσεων – Marketing – Logistics

H επιχείρησή μας, αντιμετωπίζει συνολικά την επιχειρηματική ανάπτυξη σαν το κλειδί της επιτυχίας στο αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον μιας ανοιχτής οικονομίας χωρίς σύνορα. Η παροχή υπηρεσιών πλέον επεκτείνεται πλέον εκτός των πλαισίων των επιδοτήσεων, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στοχεύοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη και τον υγιή επιχειρηματικό σχεδιασμό είτε σε βραχυχρόνιο είτε σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Η επιχείρησή μας, υποστηρίζει την εκπόνηση, υποστήριξη στην εφαρμογή ή και παρακολούθηση (ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη), επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan). Παράλληλα, εμβάθυνση ή στρατηγική ανάπτυξη συνήθως απαιτεί πλάνα οργάνωσης ή αναδιάρθρωσης ενεργειών/ τμημάτων Marketing ή πωλήσεων (Marketing Plan).

Οι μελέτες εκπονούνται προσαρμοσμένες ειδικά στις απαιτήσεις και τα προβλήματα της εταιρίας. Επίσης υποστηρίζονται μελέτες βιωσιμότητας, μελέτες αποτίμησης οφέλους –κόστους, οικονομοτεχνικές μελέτες, και μελέτες βιωσιμότητας, logistics, αναδιοργάνωσης επιχειρηματικών διαδικασιών διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Προτείνεται τελικά και σε κάθε περίπτωση, ένα σχέδιο ενεργειών και διαχείρισης πόρων για κάθε μελέτη. Το πλαίσιο αναδιάρθρωσης ενεργειών και στρατηγικής Marketing πολλές φορές οδηγεί σε μια «ανακατανομή» προτεραιοτήτων των πωλήσεων ή/και αναδιάρθρωσης του τμήματος κατόπιν μελέτης. Έχοντας μια συσσωρευμένη εμπειρία η επιχείρησή μας είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες, δρώντας συμβουλευτικά σε ότι αφορά την εφαρμογή και παρακολούθηση αποτελεσμάτων.

Το γραφείο μας έχει αναπτύξει σήμερα και βελτιώνει συνεχώς μια συγκεκριμένη βήμα προς βήμα μεθοδολογία προσέγγισης σε ότι αφορά την επιχειρηματική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη ακολουθείται από λεπτομερές πλάνο ενεργειών ενώ προτείνεται παρακολούθηση έλεγχος και συμβουλευτική υποστήριξη του εκτελεσθέντος πλάνου.