Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων & Οργανισμών.

Νέα - Επικαιρότητα 

Ευρωπαϊκές & Εθνικές Χρηματοδοτήσεις

Συστήματα Ποιότητας

Ασφάλεια Τροφίμων
HACCP

Σχεδιασμός - Αδειοδότηση Βιοτεχνιών/Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων

Ανανεώσιμες Μορφές
Ενέργειας -
Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ασφάλεια
στην Εργασία

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Σχεδιασμός Δικτύου
Διανομής Προϊόντων - Logistics

Έρευνες Αγοράς
Μάρκετινγκ

  
Αγίας Παρασκευής 4 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης - τηλ. 28410 24302 - fax 28410-27322