Η Επιχείρηση


Το γραφείο Τεχνικών & Επιχειρηματικών Μελετών «ΝΟΤΙΟΝ – Μαρία Μαρκάκη & Συνεργάτες» λειτουργεί από το 1995 στην Κρήτη, έχοντας ήδη στηρίξει μια πλειάδα ιδιωτικών επιχειρήσεων & συλλογικών φορέων στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση, αδειοδότηση και τελικά στη λειτουργία έργων – επενδύσεων τόσο στο δευτερογενή (βιοτεχνίες, βιομηχανίες), όσο και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας (ξενοδοχεία, εμπόριο, λοιποί κλάδοι υπηρεσιών).

Γνωρίζοντας τις δυνατότητες – ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα – απειλές για τις επιχειρήσεις και τους συλλογικούς φορείς στην περιοχή της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, μπορούμε να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας να πετύχουν τις απαραίτητες για την ίδρυση ή την ανάπτυξή τους Χρηματοδοτήσεις και Συνεργασίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν τις σύγχρονες απαιτήσεις σε θέματα Οργάνωσης, Marketing, Ποιότητας, Καινοτομίας, Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος.

Διανύοντας ήδη τη 2η δεκαετία δραστηριότητας, διαθέτουμε πλέον ειδικευμένο μόνιμο προσωπικό – κυρίως μηχανικούς και οικονομολόγους – αλλά και αξιόλογους εξωτερικούς συνεργάτες ποικίλων ειδικοτήτων. Τα άρτια καταρτισμένα στελέχη μας μπορούν να σας συμβουλέψουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά – μπορούν να είναι ο έμπιστος συνεργάτης που χρειάζεται κάθε επιχείρηση σήμερα. Δέσμευσή μας η εξατομικευμένη υποστήριξη των πελατών και η αναζήτηση της συνολικά καλύτερης λύσης για κάθε περίπτωση.

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση, να αναπτύξετε τις τωρινές σας δραστηριότητες ή «απλώς» να τις οργανώσετε καλύτερα, τα στελέχη του γραφείου μας περιμένουν την ευκαιρία να σας φανούν χρήσιμα, ελπίζοντας ότι, τελικά η συνεργασία μαζί μας θα σας είναι απαραίτητη, όπως για πολλούς από τους ήδη πελάτες μας!

Η Διευθύντρια

Μαρία Μαρκάκη
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – MSc Οργάνωσης & Διοίκησης