Τεχνικές Μελέτες – Αδειοδοτήσεις


Σχεδιασμός – Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων

  • Σχεδιασμός νέων μεταποιητικών μονάδων ή ανασχεδιασμός υφισταμένων – επίβλεψη υλοποίησης (Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών – Επαγγελματικών Εργαστηρίων): διαστάσεις & διάταξη χώρων, επιλογή υλικών κατασκευής & εξοπλισμού, ροή α’ υλών & προϊόντων, ροή εργαζομένων, απαιτήσεις εργονομίας & υγιεινής χώρων κ.λπ.
  • Επιλογή εξοπλισμού – Σχεδιασμός & επίβλεψη εγκαταστάσεων νέων ή ανακαινιζόμενων χώρων μαζικής εστίασης (σε Ξενοδοχεία, μεμονωμένα εστιατόρια ή ζαχαροπλαστεία)
  • Διαγνωστική μελέτη αναγκών και παροχή συμβουλών σε θέματα απαραίτητων υποδομών και πρακτικών υγιεινής σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αλλαγή υλικών, προσαρμογή υδραυλικών-αερισμού-φωτισμού, μεταβολή θερμοκρασιών & τρόπου καθαρισμού, συνδυασμός με εφαρμογή συστήματος HACCP).
  • Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας Βιοτεχνιών-Βιομηχανιών
  • Μελέτες Πυρασφάλειας

Περιβάλλον – Ενέργεια – Ασφάλεια

  • Υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας
  • Σχεδιασμός-εγκατάσταση διατάξεων αντιρρύπανσης σε μονάδες, που παράγουν υγρά ή αέρια απόβλητα
  • Μελέτες Ανακύκλωσης Υλικών
  • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε εγκαταστάσεις & κτίρια
  • Μελέτες Παραγωγής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες Επικινδυνότητας Χώρων Εργασίας